Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Γλώσσα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος  σελ.20

Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος

           Ενικός αριθμός
ονομ.  το δάσ-ος        το   έδαφ-ος
γεν.    του δάσ-ους    του εδάφ-ους
αιτ.     το δάσ-ος        το  έδαφ-ος
κλητ.     - δάσ-ος          -  έδαφ-ος
           Πληθυντικός αριθμός
ονομ.   τα δάσ-η         τα   εδάφ-η
γεν.     των δασ-ών    των εδαφ-ών
αιτ.      τα δάσ-η          τα   εδάφ-η
κλητ.      - δάσ-η             -  εδάφ

   Όλα τα ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος, παροξύτονα και προπαροξύτονα, στη γενική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα.
π.χ. των δασών, των εδαφών

  Τα προπαροξύτονα ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος τονίζονται στην παραλήγουσα στη γενική του ενικού και στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού.
π.χ. το έδαφος – του εδάφους
τα εδάφη – τα εδάφη – εδάφη

  Τα ουσιαστικά το άνθος, το όρος, το χείλος σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού ως εξής: των ανθέων, των ορέων, των χειλέων.

Για εξάσκηση στην ανάγνωση: από την αρχή έως ...εγώ και τα παιδιά. (αγόρια)
                                                 από Ο Τρύφωνας δίνει ένα σάλτο τώρα έως  το τέλος (κορίτσια)
Για εξάσκηση στην ορθογραφία:  Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει το πι με το φι. 


Ακολουθούν οι ιστορίες σε κόμικς που ετοιμάσατε και μας παρουσιάσατε στην τάξη.

 Το κόμικ του Αλέξανδρου


Το κόμικ του Αναστάση
Το κόμικ του Κωνσταντίνου Κ.

Το κόμικ του Κωνσταντίνου Γ.

 Το κόμικ της Μαρίας


Το κόμικ  της Νίκης Το κόμικ της Νικολίνας

Το κόμικ της Παναγιώτας Μπ.

Το κόμικ της Παναγιώτας Π.

 Το κόμικ  του Σωτήρη

Το κόμικ του Θανάση

Το κόμικ της Βασιλικής 


Το κόμικ του Αρσένη